Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) poniżej przekazujemy niezbędne informacje:

1. Administratorem danych osobowych Medical Company Sp. z o.o., nr NIP 8512608298, nr REGON 811891221., nr KRS 0000892183

świadczenia usługi prowadzenia konta klienta sklepu Medical Company Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy,

marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki,

rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki,

wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy kupna sprzedaży.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy kupna-sprzedaży, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w wymaganym przez przepisy prawa zakresie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

4. Odbiorcami danych osobowych są:

podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

PayU -  podmiot świadczący usługi płatności kartami oraz szybki przelewami internetowymi

5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do

dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych,

prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji: kontakt@medical.szczecin.pl